Specialisaties

In onze praktijk kan je in principe terecht met iedere fysieke en mentale
aandoening.  Je hoeft geen verwijzing (het kan wel) en na een intakegesprek wordt jouw persoonlijk behandelplan opgesteld.  Oordeel ik dat je klacht meer regulier onderzoek nodig heeft, dan verwijs ik je graag door naar je huisarts.
In de loop der tijd en door de ervaringen in mijn praktijk ben ik mij gaan specialiseren in een aantal specifieke aandoeningen: vruchtbaarheidsproblemen en zwangerschapsbegeleiding, cyclus regulatie, autisme bij kinderen, insomnia, geestelijke klachten, algemene pijnbestrijding (na trauma of chronisch) en reumatische aandoeningen.

Vruchtbaarheidsproblemen en zwangerschapsbegeleiding

Met acupunctuur worden op een effectieve manier vruchtbaarheidsproblemen aangepakt zowel bij de man als bij de vrouw.  
Het weegt als koppel mentaal en fysiek heel zwaar door als je kinderwens steeds mislukt of zelfs helemaal niet in vervulling gaat.  Het is iets waar je vroeger nooit bij stil gestaan hebt en vaak maak ik mee dat cliënten er helemaal hopeloos en moedeloos van worden.  In veel gevallen ervaren mensen geen spontaniteit meer en voelen ze naast de eigen wens ook een druk uit de sociale omgeving.  Het gaat hun hele leven gaan beheersen wat zorgt voor grote uitdagingen op relationeel vlak en enorme stress met zich meebrengt waardoor je in een soort van cirkel terecht komt waar je niet meer uitgeraakt.  Hierbovenop wordt de reguliere Westerse aanpak vaak als zeer drastisch, ingrijpend en vermoeiende ervaren.
Volgens de TCG kunnen verschillende factoren onvruchtbaarheid veroorzaken.  Vaak zien we dat een verstoring in een of meerdere orgaansystemen ervoor zorgt dat de man of de vrouw of beiden niet vruchtbaar zijn.  Veel voorkomende TCG pathologieën bij onvruchtbaarheid zijn bloedtekort, interne koude en nierzwakte.  Ook mentale factoren zoals stress kunnen een belangrijke rol spelen en kunnen ervoor zorgen dat er stagnaties in het lichaam ontstaan die vruchtbaarheidsproblematiek veroorzaken.
Onvruchtbaarheid betekent niet alleen niet zwanger raken, het kan ook betekenen het niet zwanger blijven.
Jammer genoeg hoor ik vaak schrijnende verhalen over mislukte zwangerschappen, miskramen en vroegtijdige zwangerschapsbeëindiging wat psychisch ernstige gevolgen heeft voor het koppel.  Bij iedere zwangerschap zit je met die onzekerheid en angst dat het weer mis kan gaan en niet zelden zie je dat een koppel steeds verder uit elkaar groeit.  Met acupunctuur en andere behandelmethodes uit de TCG wordt ervoor gezorgd dat lichaam en geest in een optimale toestand gehouden worden om zo de zwangerschap volledig te kunnen volbrengen.
Naast de begeleiding van de natuurlijke zwangerschap help ik ook mensen in het volledige IVF traject om zo de kans op slagen te maximaliseren.  Deze begeleiding verloopt synchroon met het Westerse reguliere traject. De begeleiding en behandelmethode verschillen van persoon tot persoon en van koppel tot koppel maar hebben allen als doel om de natuurlijke evenwichtstoestand in lichaam en geest te herstellen en te behouden gedurende de hele weg van bevruchting tot bevalling.  Er moet gezorgd worden dat alle omstandigheden die de zwangerschap kunnen beëindigen geminimaliseerd worden.

Alles wat te maken heeft met vruchtbaarheids- en zwangerschapsproblemen ligt altijd gevoelig en heeft altijd bij iedereen een enorme impact over hoe je in het leven staat en hoe je je voelt.  Iedere begeleiding die ik doe houdt altijd ook mentale ondersteuning in. Naast gesprekken en begeleiding kan ik ook technieken aanreiken en handvaten geven die je kunnen helpen om de soms emotionele rollercoaster te doorstaan.  Wanneer intense psychische begeleiding of coaching gewenst is werk ik samen met mijn echtgenote.  Zij heeft als coach professionele ervaring in de mentale begeleiding en indien dit gewenst is kan een gecombineerd behandelplan worden opgesteld.
Belangrijk in alles is dat alles wat gebeurt volledig in afstemming is met de wensen van de client.  Jij hebt als persoon of jullie hebben als koppel de regie en ik bied hulp en ondersteuning aan.  Het is belangrijk dat je met volle motivatie een behandeltraject ingaat en de nadruk moet liggen op een aangename, warme maar doeltreffende ervaring.

Cyclus regulatie

Autisme bij kinderen

Heel kort door de bocht wordt Autismespectrumstoornis bij kinderen regulier Westers omschreven als een ontwikkelingsstoornis waardoor de ontwikkeling van het kind vertraagd is.  Het gaat om de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling en in sommige situaties ook de motorische en lichamelijke ontwikkeling.
Nou... soms is het handig om een summiere beschrijving te hanteren om een begrip duidelijk te maken of te omschrijven maar vaak en naar mijn mening ook hier dekt het ontoereikend de lading...  Het heeft de neiging ´in vakjes´ te plaatsen en laat geen ruimte voor persoonlijkheid en unieke persoonsgebonden kenmerken.
De TCG kent het begrip ASS niet maar ziet in de uiting van de verschillende
symptomen die een kind kan vertonen een disbalans in een of meerdere functies van het lichaam.  Dit onevenwicht in de ontwikkeling uit zich lichamelijk maar evenzeer mentaal en kan verschillende oorzaken hebben.  Afhankelijk in welk orgaansysteem de disbalans zit zullen zich bepaalde manifestaties gaan vertonen.
Een aantal associaties die in de TCG gemaakt worden zijn:
Stagnaties in het lever en hartsysteem, damp die het hart en de zintuigen vertroebelt, hyper activiteit of vuur in het hart en de lever en deficiëntie van het niersysteem.
Acupunctuur helpt de disfuncties en stagnaties in de orgaansystemen te herstellen en in geval van ASS worden goede resultaten bereikt specifiek in de behandeling van:
Verbale ontwikkelingsstoornissen of spraakgebreken, moeilijkheden in het leggen van sociale contacten, hypersensitiviteit, hyperactiviteit en insomnia.
Dit is echter slechts een aspect van de behandeling.  Ik besteed in mijn behandelingen een groot aandeel in de beleving van het kind en hoe het kind alles ervaart want dit moet mijns inziens centraal staan.
Ervaart het kind (al) dat het anders is?  Hoe gaat het om met die ervaring en hoe gaat het om met de anderen die zich anders gaan gedragen omwille van dat anders zijn.
Anders zijn is normaal tot op een zekere hoogte.  We zijn allemaal anders en gelukkig maar!  Een kind mag anders zijn en vaak beseft een kind dit nog niet.  In mijn behandeling probeer ik via gesprekken ook handvaten te geven aan het kind en de ouders om weerbaarder te zijn tegen de omgeving mocht dat nodig zijn.
TCG en acupunctuurbehandelingen maken vaak het leven van kinderen met ASS aangenamer juist door ze meer balans te geven en door ze de mogelijkheid te geven hun volle zelf te zijn want dat verdienen we allemaal toch?
Wil je meer informatie over Autisme in het algemeen en over alle mogelijke diensten die aangeboden worden voor mensen die met Autisme te maken hebben?  Kijk zeker ook eens op de website van Wegwijzer Autisme.


Insomnia

Slapeloosheid of insomnia is een slaapstoornis en kan zich op verschillende wijzen manifesteren.  Het kan gaan om het moeilijk of niet in slaap raken, om meerdere keren wakker te worden tijdens de slaap of om steeds veel te vroeg wakker te worden.  In de meeste gevallen is het een combinatie van deze drie.
In de TCG zijn er zoals altijd heel veel zaken die kunnen leiden tot niet of niet goed slapen.  De belangrijkste factor in een succesvolle behandeling is hierdoor te achterhalen waarom de client niet of niet goed slaapt.  Zijn er externe factoren die iemand uit de slaap houden zoals stress, lawaai, omgevingsfactoren, relationele of gezinstoestand of ligt het probleem intern?  En als het intern is, gaat het dan om een volte of om een leegte en nog meer specifiek om welke volte of leegte gaat het?  Of is het een combinatie van alles?

Door de precieze oorzaak van de slapeloosheid te achterhalen kan er een behandelplan op maat gemaakt worden want hoe je het ook draait of keert... niet kunnen slapen is echt niet goed en kan verstrekkende gevolgen hebben als dit aanhoudt.  Het hindert niet alleen je functioneren in het dagelijks leven maar je kan er op den duur ook ernstige lichamelijke problemen door krijgen.
Met acupunctuur kunnen een aantal puntcombinaties toegepast worden die specifiek de eigenschap hebben de geest te kalmeren en de slaap te bevorderen.  Door deze te gaan toepassen en tegelijkertijd de specifieke eigenschappen van de insomnia van de client aan te pakken is acupunctuur zeer effectief bij de behandeling van slaapstoornissen.  Naast acupunctuur geef ik ook meditatie- en ademhalingsoefeningen mee als de client dat wenst.

Geestelijke klachten: depressie, burn-out, vermoeidheid.

De geest wordt in de TCG de Shen genoemd en met geestelijke klachten bedoel ik alle Shen verstoringen.  In de praktijk krijg ik meest te maken met depressie, burn-out en onverklaarbare vermoeidheid.  Alle drie kunnen in verschillende stadia voorkomen en vaak begint alles met zich niet goed in het vel voelen.  Dit kan het gevolg zijn van een door de client gekende oorzaak maar kan ook
voorkomen zonder enige aanwijsbare oorzaak.
De TCG en acupunctuur bieden een ruime waaier aan inhoud en mogelijkheden om Shen verstoringen aan te pakken.  
Inderdaad zijn er vaak externe oorzaken die aan de oorsprong liggen: pesten op school of op het werk, overwerk, stressvolle situaties, traumatische gebeurtenissen, enz.  In de praktijk komt het vaak voor dat er eigenlijk niks duidelijk aan te wijzen is voor een depressief gevoel of vermoeidheid of een burn-out of vaak is de client zich niet bewust van die oorzaak.
Boeiend is dat in de TCG ieder orgaansysteem z´n eigen emotie of Geest bezit.  Zo is de emotie van het maag-miltsysteem piekeren, van de nieren is de emotie angst, van de longen is dit verdriet, van de lever woede en van het hart vreugde.  Wanneer deze systemen uitgeput raken of overdreven actief worden kan dit leiden tot zogenaamde pathologische emoties die voor Shen verstoringen gaan zorgen.  Zo is een oorzaak van burn-out vaak een uitputting van het niersysteem.  Cliënten met deze klachten komen vaak in een cirkel terecht waar ze moeilijk uitraken want in de TCG werkt alles in 2 richtingen... Zo zal een maag-miltsysteem wat deficient is ervoor zorgen dat je vaak dwangmatig gaat piekeren maar omgekeerd ook zorgt piekeren ervoor dat het systeem verder wordt uitgeput...
Centraal in de behandeling van Shen verstoringen is op opnieuw het herstellen van balans tussen lichaam en geest, tussen externe en interne factoren, tussen Yin en Yang.  De behandeling van Shen verstoringen is vaak intensief en van langere duur. Het kost nu eenmaal tijd om een vorm van rust te creëren in de geest en bij de ene persoon kan dat al beter dan bij de andere persoon. Ook kamp je vaak met het feit dat externe factoren niet zo makkelijk weg te werken zijn...  probeer maar te zeggen dat je niet meer gepest mag worden of vaak is het niet mogelijk om zomaar (onmiddellijk) ander werk te zoeken...
Het gebruik van acupunctuur kan de orgaansystemen in balans brengen en versterken en kan rechtstreeks je geest gaan kalmeren.  De externe factoren worden aangepakt dmv gesprekken en indien nodig kan beroep worden gedaan op een coach.  Bij veel van deze klachten werk ik - indien de client dit wil - met mijn echtgenote die coach is.

Algemene pijnbestrijding


Een van de meest voorkomende klachten die ik in de praktijk tegenkom is pijn in alle mogelijke verschijningsvormen.  Lichte pijn, hevige tot zelfs ondraaglijke pijn, tijdelijke pijn, langdurige pijn, zeurende pijn, stekende pijn, pijn op een plaats, pijn op wisselende plaatsen, pijn overdag, pijn enkel ´s nachts, enz. en dit alles op alle mogelijke plaatsen op en in het lichaam.  De pijn kan het gevolg zijn van een trauma maar ook inwendig zijn zonder aanwijsbare oorzaak of het kan een gevolg zijn van een operatie of chirurgische ingreep.
Het is algemeen bekend dat acupunctuur zeer effectief werkt bij de behandeling van alle pijnen.  Ook wanneer de reguliere behandelingen niet of niet voldoende werken biedt acupunctuur vaak een uitkomst.  Maar al te vaak hoor ik mensen in de praktijk zeggen dat ze na veel behandelingen door verschillende instanties te horen kregen dat de pijn tussen hun oren zit...  Nou zelfs dat kan met acupunctuur verholpen worden want pijn is pijn.
Alle pijn komt volgens de TCG voort uit een stagnatie in het lichaam of in de meridianen. 
BU TONG ZE TONG, TONG ZE BU TONG.  Een TCG-gezegde wat letterlijk betekent ´Waar stagnatie is, is pijn. Waar geen stagnatie is, is geen pijn.
Met acupunctuur prik je via bepaalde puntcombinaties de stagnatie in het lichaam en in de meridianen weg zodat Qi en Bloed opnieuw vloeiend stromen in het lichaam en de pijn en eventueel functieverlies verdwijnen.  Het is soms wonderbaarlijk om te zien hoe mensen krom van de pijn de praktijk binnenkomen en al na de eerste behandeling recht en comfortabel naar buiten gaan.
Wanneer ik spreek over pijn spreek ik werkelijk over alle pijn, hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, Hernia, algemene rugpijn, inwendige pijn...
Het is belangrijk om pijn aan te pakken en je moet er niet steeds mee leren leven. Een voortdurende of regelmatige pijnprikkel put je lichamelijk en geestelijk uit en zorgt op zich vaak nog voor een hele resem aan potentieel toekomstige klachten en functieverlies.

Reumatische aandoeningen

Onder reuma wordt Westers gezien een verzamelnaam begrepen van meer dan 100 soorten aandoeningen aan het bewegingsapparaat.  Hieronder vallen werkelijk meer dan 100 ziektes met dezelfde kenmerken maar regulier onderscheidt men doorgaans een aantal hoofdgroepen:
artrose, auto-immuunziekten en ontstekingsreuma, jicht, osteoporose en weke delen-reuma.
Ter afronding van mijn acupunctuurstudie bij de Academie Bo-Yi in Zoetermeer, heb ik destijds mijn scriptie gemaakt over reuma.  In mijn onmiddellijke omgeving kom ik dagelijks in contact met mensen die ernstige reumatische klachten hebben waardoor hun leven drastisch veranderd is.  Vaak denken we bij reuma aan een aandoening van oudere mensen maar dat is helemaal niet zo.  Evenveel jonge mensen als oudere mensen hebben te maken met reumatische klachten en studies tonen aan dat iedereen die in Nederland woont op een of ander ogenblik in het leven zal te maken krijgen met reumatische klachten.  Het is dus een aandoening die moeilijk kan overschat worden.
Volgens de TCG behoort reuma tot de Bi-Syndromen, letterlijk `pijn`syndromen en aan de oorzaak liggen interne disfuncties van een of meerdere orgaansystemen of externe factoren zoals temperatuurinvloeden en weersomstandigheden.  Met ons Nederlands klimaat begrijp je nu misschien beter bovenstaande stelling dat reuma ons vroeg of laat allemaal in meer of mindere mate zal treffen.  In de praktijk zien we dat langdurige blootstelling aan weer en wind, vocht en koude op de lange duur nefast is voor ons lichaam.
De TCG biedt een uiterst gedetailleerde patroondifferentiatie om de verschillende symptomen die Westers reumatisch genoemd worden te onderscheiden en dus een uiterst competent systeem om de aandoening te gaan behandelen in de vorm waarop die zich voordoet bij ieder verschillend individu.
De resultaten in de praktijk zijn vaak bijzonder en het is prachtig om te zien hoe cliënten zich behandeling na behandeling beter gaan voelen.  Hoe hun ongemakken afvlakken en in veel gevallen zelfs verdwijnen en mooi onder controle gehouden worden.
Ik werk in de behandeling van reumatische symptomen vaak samen met fysiotherapeuten en vaak worden klanten doorverwezen naar de praktijk om hun pijnklachten te behandelen.  De combinatie van het Westers reguliere traject, aangevuld met acupunctuur zorgt in mijn praktijk voor uiterst goede resultaten.