TCG


Traditionele Chinese Geneeswijzen (TCG) zijn een millennia oud systeem voor het diagnosticeren en behandelen van ziekten. Het vindt zijn oorsprong in de Chinese begrippen Yin en Yang en de observatie van de natuur in de Wu Shen en Wu Xing

Deze begrippen zijn gebaseerd op nauwkeurige observaties van veranderingsprocessen in de natuur: dag en nacht, de wisseling van de seizoenen, de groei van mensen, dieren en planten. Ziekte ontstaat wanneer Yin en Yang in de mens niet meer in evenwicht zijn. Yin is hierbij het koelende, bevochtigende, rustgevende principe, terwijl Yang het verwarmende, drogende, activerende principe is. Dit tweedelige systeem wordt verder onderverdeeld en omvat alle klachten en ziekten.
Door deze onderverdelingen in Yin en Yang is het mogelijk om symptomen aan elkaar te koppelen die voor Westerse begrippen onafhankelijk van elkaar zijn. Chinese artsen hebben zich getraind in het observeren van het lichaam als geheel. Hierdoor zijn zij in staat om in veel gevallen een samenhang tussen de klachten te zien en de onderliggende oorzaak op te sporen. Door het klachtenpatroon bij de wortel aan te pakken wordt gewerkt aan het herstel. Vaak verdwijnen dan meerdere klachten in één keer. Een bijkomend voordeel is dat de Traditional Chinese Medicine (TCM) bijna geen bijwerkingen kent.

Naast het tweedelige Yin en Yang systeem wordt in de diagnostiek en de behandeling ook vaak gekeken naar de Wu Shen en Wu Xing - De Vijf Geesten en Vijf Elementen.
De Vijf fasen beschrijven de veranderingen van het natuurlijke verloop en het ontstaan.
De Vijf fasen bestaan uit verschillende elementen.

- Hout wordt geassocieerd met geboorte en groei (lente).

- Vuur staat voor het bereiken van de maximale groei (midzomer).
- Metaal staat voor afname en natuurlijk verval (herfst).
- Water geeft aan dat de diepste rust bereikt is (winter).
- Aarde staat tenslotte voor evenwicht, neutraliteit en harmonie (nazomer).

Deze 5 fasen hebben allemaal onderlinge relaties met elkaar. Je ziet deze fasen allemaal bewegen en veranderen in een cyclus. In het dagelijkse leven kun je de Wu Xing bijvoorbeeld terugvinden in de wisseling van seizoenen, die invloed kan hebben op het menselijk lichaam. 

Alle fasen hebben naast hun eigen element ook hun eigen geest, de Hun, Shen, Po, Zhi en Yi.